Arbeidsliv

Arbeidslivsavdelingen i Føyen Torkildsen er ett av våre fire spesialistområder. Gjennom lang erfaring har vi opparbeidet oss solid og bred kompetanse på tvers av ulike bransjer. Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere innenfor juridiske forhold og legger særlig vekt på praktisk og løsningsorientert gjennomføring av oppdragene.

Vår kompetanse

Tjenestemannsrett

Tjenestemannsretten er en del av arbeidsretten og regulerer særskilte sider av ansettelsesforholdet til arbeidstakere som er ansatt i statens tjeneste. Ansatte i statlige virksomheter som er skilt ut som egne virksomheter faller ikke inn under tjenestemannsloven.

Tjenestemannsloven inneholder særskilte regler om kunngjøring av stillinger, innstillinger og øvrige ansettelsesprosedyrer. Reglene om midlertidige ansettelsesavtaler gir større spillerom for arbeidsgiveren enn det som følger av arbeidsmiljøloven.

Videre er det en rekke bestemmelser knyttet til bruk av ordensstraff, suspensjon, oppsigelse og avskjed som i større eller mindre grad avviker fra arbeidsmiljøloven. Det er særlig kravet til en mer omstendelig saksbehandling, med stor grad av klagerett for den ansatte, som utgjør forskjellen mellom regelsettene i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven.

Arbeidsmiljøloven gjelder også for statsansatte i den utstrekning det ikke er gitt særregler i tjenestemannsloven.

Arbeidslivsavdelingen i Føyen Torkildsen har i mange år vært juridisk rådgiver både for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden knyttet til omstillinger i offentlig virksomhet, individuelle opphørsprosesser mv. og har derigjennom utstrakt erfaring med tjenestemannsrett.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 92 24 14 95
Anniken.Astrup@foyen.no

Advokat (H) og Partner

+47 90 82 21 65
Lars.Skotvedt@foyen.no

Advokat og Partner

+47 90 14 50 76
Marianne.Klausen@foyen.no

Advokat og Partner

+47 93 49 08 47
Preben.Mo@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.