Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner og overføringer mellom et foretak og dets eiere. Typisk vil dette være kapitalinnskudd, tilbakebetalinger, utdelinger gjennom utbytte og konsernbidrag, fusjoner og fisjoner, kjøp av egne aksjer, omdannelser osv. Et særtrekk ved egenkapitaltransaksjoner er at de er regulert i en rekke forskjellige lover, som ikke nødvendigvis er samkjørte og som stadig endres. For å gjennomføre egenkapitaltransaksjoner kreves derfor kompetanse på tvers av ulike fagområder, og man må være proaktiv ved fremtidige regeljusteringer.

Føyen Torkildsen tilbyr rådgivning ved alle typer egenkapitaltransaksjoner og på alle stadier i slike prosesser. Vi bistår i kontraktforhandlinger, utarbeidelse av selskaps- eller transaksjonsdokumentasjon og due diligence-prosesser samt ved rådgivning under gjennomføringen av transaksjonene.

Våre advokater har betydelig kompetanse og erfaring fra ulike typer av egenkapital­­­­­transaksjoner. Vi har også solide kunnskaper knyttet til regnskaps-, skatte- og selskapslovgivningen, hvilket er avgjørende for å tilrettelegge og gjennomføre egenkapitaltransaksjonene med de ønskelige konsekvenser.

Føyen Torkildsen har med sin erfaring og kompetanse den nødvendige innsikt og oversikt som skal til for å utarbeide de beste juridiske og kommersielle løsningene i oppdragene. Derfor sikrer vi en helhetlig løsning for våre klienter.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 90 57 91 67
Ottar.Egset@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.