Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Selskapsrett

Selskapsrettslige spørsmål og problemstillinger kan oppstå i alle faser av en virksomhets levetid. Ofte oppstår de i forbindelse med virksomhetsoverdragelser, restruktureringer, fusjoner/fisjoner og andre former for egenkapitaltransaksjoner i foretaket. Konsekvensen av ikke å følge de selskapsrettslige regler og krav som foreligger, kan være at viktige prosesser og beslutninger blir uriktige og i verste fall ulovlige/ugyldige. Dette kan medføre risiko og ansvar for både eiere, styremedlemmer og ledelse.

Føyen Torkildsen har inngående kunnskap om norsk selskapsrett og de ulike sammen­­slutningsformer (allmennaksjeselskaper, aksjeselskaper, stiftelser, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, samvirkeforetak mv.). Vi bistår ved alle sider av selskapsretten, og har omfattende erfaring med blant annet stiftelse av selskaper, utarbeidelse av aksjonæravtaler, joint venture avtaler, styreansvar, corporate governance, egenkapitaltransaksjoner, fusjoner/fisjoner, omdanning og opphør av selskaper.

Våre advokater har også bred erfaring med tvisteløsning tilknyttet selskapsrettslige spørsmål, både ved forhandlinger og ved prosedyre for domstolene. Flere av våre advokater har også spisskompetanse innenfor reglene om tvangsinnløsning av aksjer.

Føyen Torkildsen gir aktiv, kommersiell og formålstjenlig rådgivning. Med vår inngående kunnskap om selskaps- og aksjerett, og ved vår aktive forståelse av virksomhetenes behov, er våre klienter sikret en best mulig juridisk, kommersiell og helhetlig løsning som varer over tid.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.