Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Tvisteløsning

Tvisteløsning er en sentral del av Corporate-avdelingens daglige virke. Tvisteløsning omfatter alt fra forhandlinger og meglinger til rettslig behandling for en domstol eller et domstollignende organ.

I noen saker vil en forhandlingsstrategi være taktisk riktig, mens klienter i andre tilfeller kan være best tjent med at det reises søksmål direkte. Denne type vurderinger, herunder prosessrisiko, håndteres daglig av firmaets advokater i tett dialog med klientene. Ved søksmål foreligger det klare rammer for saksforberedelsen og domstolsbehandlingen som sådan. Rammene må beherskes presist av advokaten for å avklare muligheter og legge til rette for suksess. Evnen til å klargjøre strategi, definere behovet for bevis og formulere og fremføre vinnende argumenter er faktorer som definerer en god prosedyreadvokat.

Corporate-avdelingen har engasjerte og spesialiserte advokater som aktivt håndterer tvistesaker og prosedyreoppdrag. Advokatene har erfaring med prosedyreoppdrag for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Corporate-avdelingen bistår også i rettslig skjønn. Et skjønn er normalt en rettslig prosess hvor formålet er å avgjøre om eiendommer, aksjer eller annet skal overføres fra eksisterende eier til det offentlige eller andre private aktører. Samtidig bestemmes som regel hva verdien, og dermed kompensasjonen til eieren, skal settes til. Vår målsetting er å oppnå best mulig kompensasjon for våre klienter ved å gjøre et grundig arbeid med verdsettelsen – om nødvendig i samarbeid med fagkyndige økonomer/revisorer.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.