Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Prosedyre og tvisteløsning

En rekke uoverensstemmelser lar seg ikke løse uten rettslig behandling av et tredjepartsorgan, som domstol eller et domstolslignende organ. Gjennomføring av en rettslig prosess stiller spesielle krav til grundig forståelse av sakens fakta og relevante rettsregler.

Prosedyreadvokaten må kunne definere behovet for, og omfanget av, de bevis som må presenteres. Man må finne og formulere de vinnende argumentene samt evne å presentere saken på en grundig og overbevisende måte. Ethvert prosedyreoppdrag forutsetter en vurdering av, og redegjørelse for, sakens prosessrisiko og hvilken strategi og opplegg som derved bør velges.

Føyen Torkildsen tilbyr alle tjenester påkrevet i forbindelse med prosedyre, tvisteløsning og megling/forhandling. Firmaet har engasjerte og spesialiserte advokater som jevnlig håndterer prosedyreoppdrag og tvistesaker.

Våre advokater har erfaring med prosedyreoppdrag for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Føyen Torkildsen håndterer prosedyreoppdrag i alle størrelser. Vi bistår også i forbindelse med voldgiftssaker, og flere av våre advokater har også erfaring som voldgiftsdommere.

Føyen Torkildsen bistår også i rettslig skjønn. Et skjønn er normalt en rettslig prosess hvor formålet er å avgjøre om eiendommer, aksjer eller annet skal overføres fra eksisterende eier til det offentlige eller til private aktører. Samtidig bestemmes som regel hva verdien, og dermed kompensasjonen til eieren, skal settes til.

Skjønn kan også gå ut på å få fastlagt endringer i eksisterende rettsposisjoner, for eksempel ved ekspropriasjon og veiskjønn. Vår målsetting er å oppnå best mulig kompensasjon for våre klienter ved å gjøre et grundig arbeid med verdsettelsen – om nødvendig i samarbeid med fagkyndige økonomer/revisorer.

Våre advokater har bred erfaring med forhandlinger og meglingssituasjoner. Uansett hvilken tvisteløsningsmodell som passer for saken, søker vi alle veier for å oppnå et resultat som ivaretar de juridiske, økonomiske og kommersielle hensyn og verdier for våre klienter.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 45 26 79 91
Anette.Thunes@foyen.no

Advokat og Partner

+47 92 83 53 43
Johan.Henrik.Vister@foyen.no

Advokat

+47 45 47 11 94
Linn.Rui@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.