Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Ekspropriasjon, skjønn og grunnerverv

Spørsmål knyttet til grunnerverv og ekspropriasjon kommer ofte opp i forbindelse med opparbeidelse av offentlig infrastruktur i byggesaker. De kan oppstå både med bakgrunn i krav direkte i plan- og bygningsloven eller i rekkefølge-bestemmelsene i en arealplan.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå kunder som enten må erverve grunn for å bygge ut offentlig vei, eller som må avgi grunn til private eller offentlige utbyggere.

Vi vil først forsøke å løse en slik sak gjennom en frivillig avtale, men er godt kjent med lovverk og prosess og kan også bistå dersom det blir nødvendig med ekspropriasjon (tvangsavståelse). Våre advokater yter helhetlig bistand som omfatter både strategiske og rettslige vurderinger i alle faser av saken.

Det kan være å få på plass ekspropriasjonsvedtak og den påfølgende skjønnsprosessen samt eventuelle behov for forhåndstiltredelse.

Krav om opparbeiding av offentlig infrastruktur kan også medføre behov for forskjellige finansierings- og kostnadsdelingsmodeller og skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. Føyen Torkildsen har spesialister på alle disse feltene og tilbyr helhetlig bistand i slike saker.

Vi kan sette sammen et team med spesialkompetanse for optimale løsninger i den enkelte sak. Du kan lese mer om tjenestene vi tilbyr under skatt og avgift, plan- og bygningsrett, entrepriserett og eiendomsutvikling.

Vi bistår også med ordinære tomtekjøp, eksempelvis i forbindelse med utvikling av et område. Se nærmere forklaring under Eiendomsutvikling.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 91 75 73 72
Roar.Lillebergen@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.