Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Forvaltningsrett

Kompetanseområdet omfatter forholdet til den offentlige forvaltningen, herunder regelverket knyttet til forvaltningsloven generelt og særlover knyttet til spesifikke deler av forvaltningen. Flere av våre advokater har lang erfaring med å jobbe i det offentlige og kjenner dermed forvaltningen også fra innsiden.

Forvaltningsloven stiller krav til hvordan statlige og kommunale forvaltningsorganer skal forberede og behandle saker knyttet til enkeltpersoner eller grupper, i form av enkeltvedtak, forskrifter eller annen forvaltningsvirksomhet. Forvaltningsvedtak berører både enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Vår bistand vil typisk være knyttet til spørsmål om forvaltningen har forsømt seg i forbindelse med behandlingen av en enkeltsak, for eksempel ved inhabilitet, mangelfull varsling, manglende begrunnelse for vedtak eller misbruk av forvaltningsmyndighet gjennom usaklig forskjellsbehandling eller lignende.

Vi hjelper ofte klienter med å overprøve forvaltningsvedtak gjennom å klage til overordnet forvaltningsorgan eller Sivilombudsmannen. I andre saker tar vi opp tilsvarende forvaltningsrettslige spørsmål med departementer, direktorater eller andre myndighetsorganer for å bringe klarhet i uklare rettslige spørsmål.

Forvaltningsrett omfatter også spørsmål om innsyn i offentlige dokumenter iht. offentlighetsloven og forholdet til kommuneloven mv.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 91 75 73 72
Roar.Lillebergen@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.