Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Konsesjon

Etter konsesjonsloven er utgangspunktet at ethvert eiendomserverv er konsesjonspliktig. Det samme gjelder rettigheter til fast eiendom, herunder feste og leie, hvor erverv av den eiendommen rettigheten gjelder ville utløst konsesjonsplikt.

Konsesjonsloven har flere unntak fra dette utgangspunktet, men flere kommuner har innført forskrifter som setter deler av unntakene ut av spill. Konsesjonsregelverket kan således være tungt tilgjengelig, men er likevel essensielt å forstå for å få klarhet i om en søknadsprosess er nødvendig for å etablere lovlig eiendomserverv eller lovlig avtalt rettighet i fast eiendom.

Har en ikke konsesjon i tilfeller hvor dette er påkrevd, vil ikke myndighetene tinglyse skjøte, rettighetserklæring mv., og en står følgelig uten rettsvern for sitt erverv/sin rettighet.

Vi har lang erfaring med vurderinger av konsesjonsregelverket og bistår også med konsesjonssøknad til myndighetene i de tilfeller hvor regelverket krever dette. Under samme tema hører også vurderinger knyttet til boplikt.

Sammen med vår øvrige eiendomsrettslige kompetanse gjør dette at vi kan bistå i alle ledd av prosessen: fra etablering av avtaleforholdet til rettighet/skjøte er tinglyst.

Vi bistår også med generelle utredninger av regelverket samt vurderinger av sannsynligheten for at konsesjon vil gis, slik at våre klienter i større grad kan ta stilling til om ønskede erverv eller rettighetsetableringer er aktuelle.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 91 75 73 72
Roar.Lillebergen@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.