Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Miljørett (herunder forurensning)

Spørsmål knyttet til ivaretakelse av miljø og naturresurser er et rettsområde som blir stadig viktigere. Dette griper inn på mange områder innenfor eiendom, det være seg transaksjoner, utbyggingsprosjekter mv.

Et sentralt regelverk innen miljørett er forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Både virksomhetsutøvere, grunneiere og utbyggere kan bli møtt med pålegg om opprydding av forurensning i medhold av forurensningsloven.

Et typisk eksempel på dette er Høyesteretts dom i Rt. 2012 s. 944, hvor nåværende grunneier ble holdt ansvarlig for kostnadene knyttet til opprydding av forurensning som var relatert til tidligere eiers virksomhet på eiendommen.

Føyen Torkildsen bistår jevnlig eiendomsutviklere, entreprenører, virksomhetsutøvere og kommuner med miljørettslige spørsmål. Bistanden knytter seg både til reguleringsplaner, ansvar for forurensning og håndtering av miljørettslige spørsmål i forbindelse med transaksjoner.

Et viktig element i vår bistand er også dialogen med forurensningsmyndighetene. Vi bistår også i erstatningssaker relatert til forurensning.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 91 75 73 72
Roar.Lillebergen@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.