Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Plan og bygningsrett

Føyen Torkildsen bistår alle som er involvert i, eller blir berørt av, en planendring eller byggesak, dvs. store og små utbyggere (offentlige eller private), forslagsstillere, foretak eller naboer. Vi yter også bistand til kommuner som besluttende og regulerende bygningsmyndighet.

Kompetanseområdet omfatter alle problemstillinger knyttet til plan- og bygningsregelverket: fra kommuneplanlegging, konsekvensutredning, reguleringsplanlegging, utbyggingsavtaler, byggesøknad, bruksendring, dispensasjon og naboklager til ferdigstillelsesgodkjenning av bygg.

Problemstillinger knyttet til de private foretakenes godkjenninger, ansvarsrett og tilsyn fra bygningsmyndigheten er også en del av kompetanseområdet. Det samme gjelder bistand der det oppdages ulovlige byggearbeider.

Vi bistår i hele den offentligrettslige plan- og byggesaksprosessen og på relaterte privatrettslige områder (servitutter, veiretter, villaklausuler m.m.).

For å kunne yte slik helhetlig bistand rekrutterer vi bevisst medarbeidere med bakgrunn fra offentlig forvaltning og med kommersiell forståelse. Våre advokater har inngående kunnskap om regelverket og de politiske prosessene som er en del av dette fagområdet.

En helhetlig bistand betyr eksempelvis at vi allerede i planprosessen vil være opptatt av gjennomføringsproblemstillinger. Her velges det reguleringsformål og løsninger som bidrar til den endelige tomtestruktur og eierseksjonering/borettslagsinndeling.

En viktig, og ofte kostbar, del av utbyggingsprosjektet er opparbeidelse av offentlig infrastruktur. Vår bistand i den forbindelse kan være alt fra strategiske vurderinger i plansaken (rekkefølgekrav) til nødvendig grunnerverv og kostnadsdeling (refusjon).

Vi bistår også ved fradelinger og annet som er nødvendig for å etablere nye tomter, se nærmere forklaring under Tomtestruktur.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 91 75 73 72
Roar.Lillebergen@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.