Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Prosedyre og tvisteløsning

Det er færre rettstvister i plan- og bygningsjusen enn på en del andre felt. Det er fordi mange tvister finner sin løsning innenfor klageinstituttet, og fordi det kan være ekstra belastende for private å saksøke kommune eller stat. Etter vår erfaring kan det også være mer å hente på å finne utenrettslige løsninger enn en rettslig prosess i slike saker.

Før man eventuelt kan anlegge sak mot det offentlige, må som hovedregel klageadgangen være uttømt. Det kan bety klage til både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

Føyen Torkildsen har lang erfaring med klagemulighetene innenfor plan- og bygningsfeltet og bistår ved behov også i prosessoppdrag innenfor fagfeltet, herunder i ekspropriasjonsskjønn (rettsprosess for å fastsette vederlaget dersom grunn må avstås).

Føyen Torkildsen bistår med jevne mellomrom både kommuner og private aktører i erstatningssaker knyttet til kommunal saksbehandling.

Det er flere rettstvister mellom private parter hva gjelder forhold som er relatert til eller har sitt utspring i en byggesak, slik som etablering av atkomst eller andre rettigheter over annenmanns grunn. Vi bistår i alle slike saker, det være seg for de ordinære domstoler, jordskifteretten eller ved voldgift.

Også i entreprisetvister vil det kunne være behov for inngående kunnskap knyttet til plan- og bygningsrettslige spørsmål. Eksempler på dette er spørsmål knyttet til ansvarsretter og klarlegging av offentligrettslige tekniske krav (TEK).

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 91 75 73 72
Roar.Lillebergen@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.