Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Tomtestrukturering

I forbindelse med eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og utleie oppstår det ofte behov for strukturering og omstrukturering av eiendommer.

Dette kan blant annet omfatte fradeling, arealoverføring, sammenføyning og matrikulering av fast eiendom, urbant jordskifte og opprettelse av anleggseiendom.

En vanlig problemstilling innenfor dette området er å få tomtestruktur til å samsvare med en ny reguleringsplan.

Våre advokater har lang erfaring innenfor samtlige av disse fagområdene, og vi kan derved yte helhetlig bistand i saker som berører alle sider av tomtestrukturering.

I forbindelse med tomtestrukturering oppstår det ofte problemstillinger knyttet til eiendomsregistrering og tinglysing samt konsesjon og boplikt. Vi bistår også ofte våre klienter i denne type problemstillinger, slik at hele saken kan håndteres under et av Føyen Torkildsens klientteam.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.