Eiendom

Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg Fast Eiendom, Plan og Bygg, Entreprise og Anskaffelser, og Corporate.

Vår kompetanse

Veirett

Våre advokater har bred erfaring med ulike typer spørsmål knyttet til veirettigheter. Problemstillinger knyttet til veirett oppstår ofte i forbindelse med regulerings- eller byggesaker i kommunen, da sikring av veirett er et vilkår for å kunne bebygge en eiendom.

En veirett baserer seg ofte på en avtale mellom grunneiere og vernes ved tinglysing. I tilfeller hvor det ikke finnes noen avtale, blir det spørsmål om en veirett har oppstått som følge av hevd eller såkalt tålt bruk.

Spørsmål knyttet til veirett omfatter ikke bare veirettens eksistens, men også dens omfang i størrelse og antall brukere av veien. Eksempelvis blir det ofte tvist om hvorvidt en eksisterende veirett også kan benyttes av nye boenheter på samme eiendom i forbindelse med utbygging.

Vi bistår privatpersoner, sameier, borettslag og utbyggere ved opprettelse og tolkning av avtaler samt tvister knyttet til veirettigheter. Ofte oppstår det private nabotvister rundt slike spørsmål som kan ende opp i rettslige prosesser.

Vi bistår også veilag eller sameier ved opprettelse av avtaler om felles bruk, drift og vedlikehold av veier.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.