IKT Media

Føyen Torkildsen er spesialister innenfor IKT Media. Vi er et av de største juridiske miljøene i Norge innenfor fagområdet. Grunnet vår brede forretningsforståelse, kompetanse og erfaring innenfor IKT Media er vi rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. Ingen andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og kompetansen som vi har opparbeidet oss over tid i samarbeid med våre oppdragsgivere.

Vår kompetanse

Offentlige anskaffelser

Mer enn halve markedet for IKT-tjenester i Norge består av leveranser til det offentlige. Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og inneholder en rekke skjønnsmessige regler. Vår dybdekunnskap om offentlige anskaffelser er bygget opp gjennom bistand til ulike aktører over flere tiår.

IKT Media-avdelingen arbeider løpende med kvalitetssikring av tilbud i forbindelse med anbuds- og tilbudskonkurranser.

Regelverket er skjønnsmessig og komplisert, og det er behov for juridisk rettledning i forbindelse med anskaffelsesprosessene. Forståelsen av regelverket er styrt av vanlige norske rettskilder og tolkningsprinsipper, og i tillegg vil EU-domstolens avgjørelser være avgjørende. IKT Media-avdelingen holder seg løpende oppdatert på utviklingen.

Føyen Torkildsen har betydelig erfaring og kompetanse innen offentlige anskaffelser. Vi har advokater med lang erfaring både fra den offentlige myndighetssiden og fra den private siden av anskaffelsesprosesser.

Våre oppdrag omfatter å utrede ulike problemstillinger som dukker opp i anskaffelsesprosessen, og å se mulighetene det gjeldende regelverket gir. Ved å benytte samme rådgivningsressurs gjennom hele anskaffelsesprosessen oppnår våre oppdragsgivere også betydelige synergieffekter på tvers av hele prosessen. Dette gir eierskap til anskaffelsesobjektet, og bidrar til å oppnå et best mulig resultat både økonomisk og innkjøpsfaglig.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 92 45 44 54
Harald.Evensen@foyen.no

Advokat og Partner

+47 41 44 23 64
Jostein.Ramse@foyen.no

Advokat og Partner

+47 40 63 98 60
Jorgen.Myhre@foyen.no

Senioradvokat

+47 92 88 39 74
Kirill.Miazine@foyen.no

Advokat og Managing Partner

+47 41 44 54 44
Knut.Glad@foyen.no

Advokat og Partner

+47 95 27 00 80
Knut.Fiane@foyen.no

Advokat og Partner

+47 92 41 88 01
Lars.Giske@foyen.no

Advokat og Partner

+47 93 06 90 49
Thomas.Strombom@foyen.no

Advokat og Partner

+47 93 46 81 01
Vera.Hovelsen@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.