IKT Media

Føyen Torkildsen er spesialister innenfor IKT Media. Vi er et av de største juridiske miljøene i Norge innenfor fagområdet. Grunnet vår brede forretningsforståelse, kompetanse og erfaring innenfor IKT Media er vi rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. Ingen andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og kompetansen som vi har opparbeidet oss over tid i samarbeid med våre oppdragsgivere.

Vår kompetanse

Aksjonæravtaler og selskapsavtaler

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler supplerer aksjelov og vedtekter i et aksjeselskap, og regulerer forholdet mellom aksjonærene innbyrdes.

Avtalene er ”skreddersøm” som bør tilpasses i de enkelte tilfeller der man ønsker å regulere for eksempel styrerepresentasjon, flertallskrav i styre og generalforsamling, selskapets virksomhet og forretningsmessige formål, forkjøpsrett, medsalgsrett og medsalgsplikt ved salg av aksjer, og andre særlige klausuler som kan bidra til å forankre og definere aksjonærenes felles forståelse av deres interesser og mål for selskapet. Aksjonæravtaler binder bare aksjonærene, normalt ikke selskapet.

Avtalebrudd og sanksjoner kan derfor være vanskelige å håndheve. Det er derfor viktig at aksjonæravtalen i størst mulig grad gjenspeiles i selskapets vedtekter og i avtaler selskapet er part i. Aksjonæravtaler bør utformes i nær forståelse med partene og etter grundige vurderinger mellom aksjonærene i felleskap, med grunnlag i kjennskap til selskapets virksomhet. Det har vi lang erfaring med.

Selskapsavtaler

Selskapsavtaler regulerer ansvarlige selskaper (ANS/DA), kommandittselskaper (KS) og indre selskap (IS). Lovverket (selskapsloven av 1985) er i stor grad fravikelig, og forutsetter en god og grundig selskapsavtale.

Selskapsavtalen er dermed det sentrale avtalerettslige dokument både for selskapets virksomhet/organisering og forholdet mellom deltakerne innbyrdes. Den regulerer bl.a. representasjon utad, ledelse og besluttende organer, og deltakernes ansvar og innskuddsforpliktelser.

Vi har bred erfaring med organisering, ledelse og utarbeidelse av selskapsavtaler som løser utfordringene optimalt.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.