IKT Media

Føyen Torkildsen er spesialister innenfor IKT Media. Vi er et av de største juridiske miljøene i Norge innenfor fagområdet. Grunnet vår brede forretningsforståelse, kompetanse og erfaring innenfor IKT Media er vi rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. Ingen andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og kompetansen som vi har opparbeidet oss over tid i samarbeid med våre oppdragsgivere.

Vår kompetanse

Skatterett

Skatteretten er dynamisk og i stadig utvikling. Helhetlig innsikt i nasjonale og internasjonale samfunnsprosesser er grunnleggende viktig for å kunne planlegge og gjennomføre gode, langsiktige løsninger. Ikke minst gjelder dette ved konserninterne reorganiseringer, virksomhetsoverdragelser og egenkapitaltransaksjoner samt i forbindelse med utenlandske selskapers etablering i Norge og ved internasjonal handel og investering.

Skattespørsmål kan ikke sees isolert fra en virksomhets eller privatpersons situasjon for øvrig. For den enkelte virksomhet og dens eiere bør løsninger tilrettelegges under hensyn til virksomhetens organisasjon, ledelse og økonomi slik at helheten ivaretas.

For private etableres løsninger ut fra en helhetlig vurdering av forholdene og fremtidsutsiktene. Skatteetatens avgjørelser bør utfordres ved klage eller søksmål ut fra en kritisk analyse av regelverket og avgjørelsenes lovlighet.

Eierskifte, herunder generasjonsskifte, bør tilrettelegges gjennom nøye overveielser av det helhetlige bildet, der både private hensyn og virksomhetens forhold ivaretas for å skape gode løsninger både på kort og lang sikt, med optimal belastning av skatt og arveavgift.

Innenfor spesialområdet eiendomsskatt har Føyen Torkildsen omfattende erfaring med rådgivning og prosedyre. I den senere tid har vi bl.a. bistått Lørenskog kommune i skatterettslige forhold knyttet til Postens terminal for Østlandet. Vi har også bistått Lindås kommune i Hordaland vedrørende eiendomsskatt for TCM-anlegget for CO2-rensing på Mongstad.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.