IKT Media

Føyen Torkildsen er spesialister innenfor IKT Media. Vi er et av de største juridiske miljøene i Norge innenfor fagområdet. Grunnet vår brede forretningsforståelse, kompetanse og erfaring innenfor IKT Media er vi rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. Ingen andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og kompetansen som vi har opparbeidet oss over tid i samarbeid med våre oppdragsgivere.

Vår kompetanse

Selskapstransaksjoner (M&A)

Kjøp og salg av virksomheter har blitt en stadig større del av næringslivet, og overdragelsene blir mer og mer komplekse. For å strukturere og gjennomføre slike transaksjoner – som ofte også har internasjonale tilsnitt – kreves det derfor innsikt i en rekke fagområder. I tillegg fordres det en proaktiv holdning til eventuelle regelendringer. Det er også helt sentralt å ha en forretningsmessig forståelse av transaksjonens betydning for partene.

Føyen Torkildsen har omfattende erfaring med selskapstransaksjoner både fra selgers og kjøpers side. Disse er som regel i form av overdragelse av aksjer eller innmat, sammenslåinger, fusjoner og fisjoner, egen- og fremmedkapitaltransaksjoner eller reorganiseringer og oppkjøp. Vi har spisskompetanse på de ulike områdene som spiller inn ved vurderingen av transaksjonens utforming og konsekvens.

Eksempelvis kan skatterettslige, konkurranserettslige, arbeidsrettslige, selskapsrettslige og børs- og verdipapirrettslige forhold enkeltvis eller samlet utgjøre avgjørende omstendigheter ved valg av transaksjonsform og forhandlingsstrategi.

Advokatene tilrettelegger transaksjoner fra oppstart til avslutning, og har bred erfaring med alle sider av en transaksjon. Vi bistår ved valg av transaksjonsmodell, tilrettelegger og gjennomfører due diligence, deltar i forhandlinger og utarbeider nødvendig dokumentasjon. Gjennom juridisk, taktisk og kommersiell rådgivning fra et velkvalifisert team sørger Føyen Torkildsen for at klienten oppnår en best mulig og helhetlig løsning.

Ressurspersoner

Advokat og Managing Partner

+47 41 44 54 44
Knut.Glad@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.