IKT Media

Føyen Torkildsen er spesialister innenfor IKT Media. Vi er et av de største juridiske miljøene i Norge innenfor fagområdet. Grunnet vår brede forretningsforståelse, kompetanse og erfaring innenfor IKT Media er vi rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. Ingen andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og kompetansen som vi har opparbeidet oss over tid i samarbeid med våre oppdragsgivere.

Vår kompetanse

Prosedyre og tvisteløsning

Føyen Torkildsen har omfattende erfaring med tvisteløsning innenfor hele IKT Media-området, herunder de særlige utfordringer det medfører å sikre og håndtere bevis i elektronisk form.

Vi har også erfaring med programvare for sortering og analyse av elektroniske bevis og dokumenter i rettstvister.Vår erfaring er at saker innenfor denne bransjen i utpreget grad handler om klarlegging av fakta knyttet til komplisert teknologi.

Vår dybdekunnskap om teknologiske løsninger og om de forretningsmodellene som ligger til grunn i de bransjene vi arbeider for, gjør oss i stand til å håndtere kompliserte konflikter ut fra en kunnskapsbasert tilnærming og basert på en solid juridisk plattform.

Vi prosederer saker for de alminnelige domstoler og voldgiftsretter, og har erfaring med å prosedere saker for nemnder og andre tilsvarende organer (f.eks. KOFA, Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser og Personvernnemnda). Videre har Føyen Torkildsens advokater betydelig erfaring som voldgiftsdommere.

Ressurspersoner

Advokat og Partner

+47 41 44 23 64
Jostein.Ramse@foyen.no

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.