Rebecca Styrmo Frazee

Associate

Rebecca er tilknyttet entrepriseavdelingen og jobber primært med offentlige anskaffelser. Hun har gjennom studiet spesialisert seg innenfor fagområdet offentlige anskaffelser og leverte høsten 2019 masteroppgave med oppgavetittel «Oppdragsgivers avklaringsplikt i anbudskonkurranser». Rebecca har erfaring med å gjennomføre komplekse anskaffelser fra forsvarssektoren og kan bistå under hele anskaffelsesprosessen.

LinkedIn
Competence
Experience
Education
2020Master of Law, University i Oslo
2020Exchange, LUISS Guido Carli Università i Roma