Rebecca Styrmo Frazee

Advokatfullmektig

Rebecca er tilknyttet entrepriseavdelingen og jobber primært med offentlige anskaffelser. Hun har gjennom studiet spesialisert seg innenfor fagområdet offentlige anskaffelser og leverte høsten 2019 masteroppgave med oppgavetittel «Oppdragsgivers avklaringsplikt i anbudskonkurranser». Rebecca har erfaring med å gjennomføre komplekse anskaffelser fra forsvarssektoren og kan bistå under hele anskaffelsesprosessen.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2020Master i rettsvitenskap, Univeristetet i Oslo
2020Utvekslingsopphold, LUISS Guido Carli Università i Roma