Adekvansbeslutning for Storbritannia er vedtatt av EU-kommisjonen

Publisert: 30. juni 2021

EU-kommisjonen vedtok den 28. juni 2021 en adekvansbeslutning for Storbritannia som innebærer fri flyt av personopplysninger mellom EØS og Storbritannia, uten behov for at den enkelte dataeksportør sørger for et særskilt overføringsgrunnlag.

Adekvansbeslutningen har en begrenset varighet til fire år etter ikrafttredelsen. Etter disse fire årene kan beslutningene fornyes, men kun hvis Storbritannia fortsetter å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som etter GDPR. EU-kommisjonen vil i løpet av disse fire årene overvåke den rettslige situasjonen i Storbritannia og kan når som helst suspendere eller oppheve adekvansbeslutningen hvis Storbritannia avviker fra det beskyttelsesnivået som gjelder under GDPR.

Som tidligere nevnt, innebærer vedtakelsen av adekvansbeslutningen at norske virksomheter kan fortsette å overføre personopplysninger til Storbritannia uten at det er nødvendig å etablere et særskilt overføringsgrunnlag. Dette er særlig viktig i etterkant av Schrems II-avgjørelsen, hvor virksomheter som overfører personopplysninger til tredjeland nå må foreta en ressurskrevende landrisikovurdering.

Lignende saker

Flere nyheter