Kontoinformasjon

Driftskonto

Kontonummer: 8101.28.60420
IBAN no.: NO0281012860420

Klientkonto

Kontonummer: 8101.28.60463
IBAN no.: NO0581012860463

Eiendomsmegling

Kontonummer: 8101.28.60455
IBAN no.: NO2781012860455

Annen informasjon

BIC (SWIFT adresse): DABANO22 – denne informasjonen gjelder alle konti.

Adresse Danske Bank:
Postboks 1170 Sentrum
0107 Oslo