Karriere

Det er de smarte, nysgjerrige og samfunnsengasjerte medarbeiderne våre som er Føyen. Derfor er vi alltid på jakt etter de skarpe hodene som ønsker å jobbe med saker som har innflytelse på norsk næringsliv og menneskers hverdag. Forretningsjus handler vel så mye om bransje- og forretningsforståelse som om jussen. Engasjement og interesse for samfunn og næringsliv er en bærebjelke hos oss og noe som vil prege hverdagen til alle som velger å jobbe her.