Kompetanse

Føyens strategi om å satse på noen utvalgte områder har gitt oss dybdekunnskap og bransjeinnsikt som få kan matche. Våre rådgivningstjenester er basert på juridisk spisskompetanse, som i kombinasjon med forretningsforståelse, gir kundene våre fremtidsrettede og verdiskapende løsninger.

Arbeidsliv

Eiendom

Entreprise

Teknologi, digitalisering og telekom

Offentlige anskaffelser

Personvern og cybersikkerhet

Selskapsrett, transaksjoner, skatt og avgift

Immaterial- og markeds­føringsrett