AFP i offentlig sektor – enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Publisert: 22. mars 2018

Partene i offentlig sektor kom den 2. mars til enighet i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i offentlig sektor. Avtalen skal ut på uravstemning hos de ulike sammenslutningene. Det er enighet om å innføre en AFP-ordning i offentlig sektor som i hovedsak er lik den i privat sektor.

I det offentlige i dag er AFP-ordningen en ren tidligpensjonsordning for dem som må gå av tidlig, og de ansatte kan, ikke som i privat sektor, både ta ut AFP og jobbe ved siden av fra 62 år. Nå skal også offentlig ansatte få den muligheten, og AFP-utbetalingene vil bli et livsvarig påslag til folketrygden. I tillegg er det sikret en såkalt betinget tjenestepensjon i bakhånd. Avtalen vil også sikre rett til et livsvarig tillegg i folketrygden for dem som ikke har rett til ordinær AFP; noe som var ett av arbeidstakerorganisasjonenes viktigste krav i forhandlingene.

Lignende saker

Flere nyheter