Ansiennitetsvurderinger ved nedbemanning

Publisert: 31. oktober 2017

Arbeidsgiver kan se bort fra ansiennitet fra andre selskaper i samme konsern i en nedbemanningsprosess. Det har Høyesterett nylig konkludert med.

To utenlandske arbeidstakere ble oppsagt på grunn av nedbemanning. Arbeidstakerne gikk til sak mot arbeidsgiveren med påstand om at oppsigelsene var ugyldige. Som grunnlag for påstanden mente arbeidstakerne at ansiennitetsberegningen var usaklig. Arbeidstakerne fikk imidlertid ikke medhold i at tjenestetid i utenlandske selskaper i samme konsern skulle tas med i ansiennitetsberegningen. Høyesterett konkluderte med at unnlatelsen av å benytte konsernansiennitet ikke utgjorde forskjellsbehandling, verken direkte eller indirekte, av arbeidstakerne, jf. EØS-avtalen artikkel 28.

I tillegg inneholdt tariffavtalen en bestemmelse om at selskapsansiennitet skulle legges til grunn ved nedbemanninger. Arbeidsgiveren, som kun regnet med arbeidstakernes ansiennitet i selskapet som skulle nedbemannes, ble derfor frifunnet. Høyesterett la til grunn at selskapsintern ansiennitetsberegning ved nedbemanninger er et fullt ut saklig kriterium.   Oppsigelsene ble kjent saklige, og dermed gyldige.

Lignende saker

Flere nyheter