Arbeidsgiver dømt til å betale erstatning og økonomisk oppreisning til en ansatt etter seksuell trakassering fra en kunde

Publisert: 16. august 2019

Senja Tingrett avsa i april en av de første dommene om erstatning og økonomisk oppreisning til en ansatt som følge av seksuell trakassering basert på likestilling- og diskrimineringsloven og skadeerstatningsloven.

En ansatt ble tilkjent erstatning for økonomisk tap og oppreisning for ikke-økonomisk skade fra sin arbeidsgiver og en kunde av arbeidsgiveren. Noe av det mest interessante ved dommen er at arbeidsgiveren ble dømt for ikke å ha iverksatt tilstrekkelig tiltak da arbeidsgiveren fikk informasjon om hendelser som kunne innebære seksuell trakassering fra en kunde.

Dommen er den første som uttaler seg om grensen for hva som er seksuell trakassering i likestilling- og diskrimineringslovens forstand. Antakelig skal det mindre til enn hva mange tror for at det skal foreligge seksuell trakassering.

Dommen gir en god innføring i en rekke problemstillinger rundt hva som er seksuell trakassering og ikke akseptable holdninger til dette. Den er også illustrerende for hvilke krav som stilles til arbeidsgivere om forebygging og håndtering av slike saker.

Selv om dommen er anket og derfor ikke nødvendigvis blir stående er den vel verdt å lese for alle som har ansvaret for arbeidsmiljø, forebygging og oppfølging av ansatte.
Les dommen her!

Lignende saker

Flere nyheter