Arbeidsgiver dømt til å betale erstatning til en ansatt etter seksuell trakassering fra en kunde

Publisert: 20. januar 2020

Den oppmerksomme leser vil huske vårt nyhetsbrev i august 2019 hvor vi omtalte en avgjørelse avsagt av Senja tingrett hvor arbeidsgiver ble dømt til å betale erstatning og økonomisk oppreisning til en ansatt etter at hun opplevde seksuell trakassering fra en kunde av arbeidsgiveren. Saken ble anket, og Hålogaland lagmannsrett avsa 12. desember 2019 sin avgjørelse hvor anken i all hovedsak ble forkastet.

Lagmannsretten uttaler seg om grensen for hva som er seksuell trakassering i likestilling- og diskrimineringslovens forstand og dommen gir en god innføring i en rekke problemstillinger rundt hva som er seksuell trakassering og ikke akseptable holdninger til dette. Den er også illustrerende for hvilke krav som stilles til arbeidsgivere om forebygging og håndtering av slike saker. Dommen er ikke rettskraftig.

Lignende saker

Flere nyheter