Arbeidslivsavdeling ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Publisert: 23. desember 2022

Føyens arbeidslivsavdeling benytter anledningen til å oppsummere året som har gått og si noe om hva som kommer i 2023. Det har vært et spennende og lærerikt år for oss. Dette året har vi blant annet:

  • jobbet med flere store varslingssaker
  • forberedt klientene på rapporteringsplikten etter åpenhetsloven
  • bistått virksomheter med å tilpasse deres rutiner til den nye hjemmekontorforskriften
  • lest oss opp på ny høyesterettspraksis om blant annet:
    • oppsigelse ved redusert arbeidsevne og rett til fast ansettelse etter opplæringsloven

Vi har også ment noe i dagspressen om:

 

Året 2023 bringer med seg blant annet lovfesting av hovedregel om heltidsansettelse og innføring av ytterligere begrensninger i innleie av arbeidskraft.

Vi i arbeidslivsavdelingen skal nå ta en pust i pakken etter et hektisk år. Med den krevende situasjonen i Norge og resten av verden, går vi alle inn i julehøytiden med en ydmykhet for hva som vil møte oss i 2023.

Lignende saker

Flere nyheter