Arbeidsreisende inn til Norge

Regjeringen har innført enda strengere regler for testing og innreisekarantene. Disse reglene trådte i kraft kl. 00:00 natt til mandag 25. januar.

Publisert: 26. januar 2021

For mange arbeidsgivere som er avhengige av arbeidskraft fra utlandet, er det vanskelig å forholde seg til de stadige regelendringene. Vi har derfor skrevet en kort oversikt over regelverket som dekker det essensielle for arbeidsreisende inn til Norge.

Utenlandske arbeidstakere må ha en attest som viser negativ test for covid-19 tatt 24 timer før innreise til Norge

Utenlandske arbeidstakere som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt må fremvise en attest som viser negativ test for covid-19. Etter siste regelendring, kan ikke attesten være datert mer enn 24 timer tilbake for at den innreisende skal få slippe inn i Norge. For personer som ankommer med fly, må testen altså ha vært tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreisen. Testen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, franske eller tysk. Attesten må også kunne fremvise godkjent testmetode – PCR eller antigen hurtigtest.

Utenlandske arbeidstakere kan bortvises fra Norge om en slik attest ikke fremvises. Regelverket praktiseres svært strengt, og en klage på bortvisningsvedtak har ikke oppsettende virkning. Det betyr at en klage på vedtaket ikke er til hinder for å sende den innreisende ut av landet.

Utenlandske arbeidstakere må registrere seg før de krysser grensen til Norge

Alle innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Dette gjelder også for norske statsborgere. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen.

Utenlandske arbeidstakere må teste seg for covid-19 ved ankomst i Norge

I tillegg til kravet om attest som viser negativ covid-19 tatt 24 timer før innreise, er det obligatorisk å teste seg på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Testingen skal skje ved grensestasjonene. Dette gjelder også for norske statsborgere. Unnlatt testing er straffbart.

Utenlandske arbeidstakere som kommer fra «røde» land til Norge skal i karantene i 10 døgn

Alle innreisende som kommer fra land eller områder med høy eller særlig høy smitte skal i karantene i 10 døgn. Er man i karantene kan man ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt i Norge eller ikke.

Utenlandske arbeidstakere med karanteneplikt kan slippe å gjennomføre karantene på karantenehotell

Innreisende med karanteneplikt skal som hovedregel bo på karantenehotell. Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold er 500 kroner per døgn.

Det mest praktiske unntaket fra denne hovedregelen, er at innreisende slipper å gjennomføre karantene på karantenehotell når arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for et egnet oppholdssted i karantenetiden. Oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ved innreise må arbeidstakeren fremlegge en bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver på at de sørger for oppholdsstedet og at oppholdsstedet tilfredsstiller vilkårene.

Utenlandske arbeidstakere må testes hver tredje dag og være i karantene på fritiden i 10 dager

Utenlandske arbeidstakere som kommer fra EØS og Sveits, og personer bosatt i Norge som har vært på arbeid eller oppdrag i disse landene, må være i karantene til de har testet negativt. De kan først starte å jobbe etter første negative test tatt i Norge, men må testes hver tredje dag i 10 dager og må være i karantene på fritiden i 10 døgn etter ankomst. Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.

Arbeidsgivere må sørge for at smittevernreglene overholdes

Arbeids- eller oppdragsgiver må kartlegge og vurdere risiko for spredning av covid-19 på jevnlig basis. Dette inkluderer å ivareta smittevernkrav overfor kunder og overfor egne ansatte. Når det kommer til arbeidsgiveres ansvar for utenlandske arbeidere, har Arbeidstilsynet avdekket at det særlig slurves med kravene til egnet oppholdssted, hva arbeidstakerne kan foreta seg i karanteneperioden, og dårlig testregime. De ansatte må også få opplæring i smitteverntiltak på et språk de forstår og smittevernrutiner må fremgå av husordensreglene.

Arbeids- eller oppdragsgiver skal organisere og betale for testing, samt tilrettelegge for at arbeidstakere kan holde minst 1 meter avstand til andre. Personer som blir syke skal isolere seg og kontakte lege.

Om disse reglene ikke overholdes av arbeids- eller oppdragsgiver kan det resultere i vedtak om tvangsmulkt eller vedtak om stans. Arbeidstilsynet har allerede varslet at de vil intensivere tilsynsvirksomheten med norske virksomheter i tiden fremover.

Lignende saker

Flere nyheter