Arbeidstakerens rettigheter ved sykdom i ferien

Publisert: 30. mai 2018

Hva skjer dersom arbeidstaker blir syk i løpet av ferien? Mister arbeidstakeren feriedagene? Kan de tas ut senere samme år? Overføres de til neste år? Føyen Torkildsen gir deg svaret.

Etter ferieloven § 5 har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år (4 uker og én dag), og arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie hvert år. All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Dette er spesielt praktisk i de tilfeller der arbeidstaker har vært avskåret fra å ta ut ferie på grunn av sykdom.

Blir en arbeidstaker syk under ferien, kan arbeidstakeren kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag (lørdag inkludert) vedkommende ble syk. Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, og altså ikke ferie som går ut over 4 uker og én dag.

Et krav om utsettelse av ferien må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig etter at arbeidet gjenopptas. Det er altså ikke tilstrekkelig med en egenmelding som dokumentasjon.

Dersom arbeidstakeren blir helt arbeidsufør før ferien, kan han kreve å få utsatt ferien til senere. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Frem til 1. juli 2014 hadde ferieloven bestemmelser om at man må ha vært syk i 6 virkedager for å få erstattet ferie. Dette er endret, og det er tilstrekkelig at man er syk én dag med sykmelding for å ha krav på utsettelse av ferien.

Lignende saker

Flere nyheter