Arbeidstilsynet med smekk til selskaper som ikke overholder arbeidsmiljøloven

Publisert: 31. januar 2018

Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i Protector Forsikring. De ansatte har ikke fått overtidstillegg, fleksitimer er blitt strøket og enkeltansatte har hatt arbeidsuker langt utover arbeidsmiljølovens tillatte maksgrenser.

Arbeidslivsavdelingen vår ser stadig eksempler på tilfeller hvor arbeidsgiveren ikke forholder seg til arbeidsmiljøloven. Eksempelet ovenfor illustrerer at Arbeidstilsynet følger med og slår ned på slike brudd. Mange av sakene kunne vært unngått dersom virksomhetene hadde innrettet seg etter den fleksibiliteten arbeidsmiljøloven åpner for, slik som gjennomsnittsberegning av arbeidstid, konkret klassifisering av stillingstyper, et stabilt timeregistreringssystem mv. Vi anbefaler alle virksomheter som sysselsetter ansatte å benytte anledningen til å ta en kontrollsjekk på sine rutiner og se om virksomheten risikerer det samme som Protector Forsikring.

 

 

 

 

 

 

 

Faksimile fra DN 10.01.2018

Lignende saker

Flere nyheter