Boken «Offentlige kontrakter – Aktuelle tema» er ute nå!

Publisert: 24. mars 2020

Boken «Offentlige kontrakter – Aktuelle tema» gir praktisk veiledning og rettslige avklaringer ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser så vel som i tvister som kan oppstå i etterkant av innkjøpene.

Den inneholder 14 innlegg av erfarne og dyktige anskaffelsesjurister om temaer innen offentlige anskaffelser som den enkelte forfatter brenner ekstra sterkt for. Bidragsyterne har fått betydelig handlingsrom til å utfolde seg faglig og fordype seg i relevante rettskilder, til inspirasjon og læring for leseren.

To av Føyen Torkildsens advokater, Thomas Oskar Strömbom og Jørgen Myhre har skrevet hvert sitt kapittel.

Thomas’ kapittel 4 heter «Bruken av underleverandører i offentlige anskaffelser», og handler om offentlige oppdragsgiveres adgang til å regulere og begrense leverandørens bruk av underleverandører og underentreprenører, og leverandørens rett til fritt til å organisere seg på den måten de selv finner hensiktsmessig. Her er det en rekke vanskelig juridiske problemstillinger som er svært viktige i praksis.

Jørgens kapittel 13 heter «Avrop på rammeavtaler med flere leverandører». Det handler om de juridiske sider ved hvordan offentlige oppdragsgivere skal og kan gå frem når de skal gjøre bestillinger på rammeavtaler med flere leverandører. Disse spørsmålene er i liten grad besvart i anskaffelsesregelverket, selv om de gjør seg gjeldende hver dag.

Redaktører for boken er Kristian Jåtog Trygstad og Espen Bakken.

MER OM BOKEN HER!

Lignende saker

Flere nyheter