Compliance blir viktigere

Publisert: 31. oktober 2017

Hva er egentlig compliance? Hvilke fordeler gir det? Trenger din bedrift å tenke på dette? Føyen Torkildsen gir deg de viktigste innspillene for å sikre at din virksomhet er compliant.

Compliance innebærer noe så enkelt, men så vanskelig, som etterlevelse av lover og regler som gjelder for din virksomhet. Har du ansatte, er du først compliant når alle krav som stilles i lov, forskrift og eventuell tariffavtale er imøtekommet. Leverer du inn offentlige anbud, er det ikke sikkert at din bedrift anses som compliant før du har et tilstrekkelig antikorrupsjonsprogram på plass.

Har din bedrift høy compliancerisiko, innebærer det at bedriften står i fare for å bryte relevante lover og regler som gjelder for virksomheten. Dette kan skyldes at bedriften har mangelfull internkontroll og prosedyrer, men det kan like gjerne skyldes at det ligger en iboende risiko i selve virksomheten. Benytter selskapet seg ofte av innleid arbeidskraft, ligger det en iboende risiko for at selskapet som leier ut ansatte ikke følger arbeidsmiljølovens regler for HMS, arbeidstid, arbeidskontrakter, sykefraværsoppfølging, mv.

Et selskap som ikke er compliant risikerer omdømmetap, økonomisk tap, straffeforfølgning, bøter, utestengelse fra kunder eller offentlige aktører, osv.

I et samfunn stadig mer preget av reguleringer, er det derfor viktig at bedriftene har et bevisst forhold til hvilken compliancerisiko de er utsatt for, og hva bedriften kan foreta seg for å redusere risikoen (risikoreduserende tiltak).

Dette høres unektelig komplisert og omfattende ut. Slik trenger det imidlertid ikke å være. Føyen Torkildsen mener at tilfredsstillende internkontroller kan gjøres enkelt og rimelig ved tilpasning av relativt like systemer («hyllevarer»). Derfor har vi lansert verktøyet MyCompliance: https://foyen.no/mycompliance/.

MyCompliance skal bidra til at våre kunder enkelt skal kunne sikre at egen drift er i overensstemmelse med de krav som stilles til kundenes virksomhet. Hver internkontroll må tilpasses den enkelte bedrifts særegenheter. Det er likevel vår påstand at det ikke er nødvendig å finne opp kruttet på nytt for å sikre compliance.

Sjekk ut våre verktøy på MyCompliance, og ta kontakt med oss for mer informasjon.

Lignende saker

Flere nyheter