Det norske Datatilsynet har laget sin egen “Schrems II”-veiledning

Fredag 3. september publiserte Datatilsynet sin egen veileder for overføring av personopplysninger ut av EØS

Publisert: 7. september 2021

Fredag 3. september publiserte Datatilsynet sin egen veileder for overføring av personopplysninger ut av EØS: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overforing-av-personopplysninger-ut-av-eos/

Bakgrunnen for veilederen er Schrems II-avgjørelsen, veilederen fra Personvernrådet, og diskusjonene om hvordan europeiske virksomheter skal forholde seg til disse. Den norske veilederen er supplert med et blogginnlegg som kommenterer bakgrunnen på overordnet nivå: https://www.personvernbloggen.no/2021/09/03/stressa-for-schrems-ii/

Det foreløpige inntrykket av veilederen er at det er en ren fornorsking og kanskje forenkling av Personvernrådets retningslinjer. Det er nok derfor fornuftig å nå ta utgangspunkt i den norske versjonen, og så ev. gå i dybden på enkeltspørsmål i Personvernrådets retningslinjer ved behov.

Lignende saker

Flere nyheter