Driftsutgifter er arbeidsgivers ansvar

Publisert: 4. september 2018

Arbeidsgiver kan ikke pålegge sine ansatte å legge ut for hotell og flybilletter på tjenestereiser, fastslo Borgarting i april i år. Høyesterett har nylig nektet anken fremmet.

Saken gjaldt i korte trekk spørsmålet om det lå innenfor arbeidsgivers styringsrett å instruere UD- ansatte om å bruke sine egne bank- eller kredittkort på tjenestereise. Lagmannsretten fant at verken ansettelsesavtalen, tariffavtalen eller styringsretten ga grunnlag for å pålegge ansatte ansvaret for slike driftsutgifter.

Staten v/Utenriksdepartementet hevdet forgjeves at reisepolicyen var en administrativ rutine som arbeidsgiver kan fastsette som foretaksledelse. Dette ble de ikke hørt med. Et pålegg om at ansatte må påta seg et personlig økonomisk ansvar for potensielt betydelige beløp, er utenfor rammene av hva arbeidsgiver ensidig kan bestemme.

Det kan ikke utledes av avgjørelsen at arbeidsgivere aldri kan pålegge ansatte å legge ut for utgifter på tjenestereiser. Avgjørelsen her gjaldt potensielt store beløp, for UD- ansatte som kan ha stor reisefrekvens. Styringsretten må som alltid vurderes på bakgrunn av arbeidsgivers behov, i lys av det enkelte ansettelsesforhold.

Lignende saker

Flere nyheter