Endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert: 29. september 2017

Arbeids- og sosialdepartementet har lagt frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Bakgrunnen for departementets forslag er uklarheten knyttet til ansettelsesavtalene i bemanningsbransjen, og omfanget av innleid arbeidskraft, samt de negative konsekvensene av dette.

Endringene går i korte trekk ut på:

  • Innføring av en legaldefinisjon av begrepet «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven. Legaldefinisjonen er ment å skape større forutsigbarhet og klarhet knyttet til ansettelsesavtalen i bemanningsbransjen, men vil også gjelder generelt utenfor bemanningsbransjen.
  • Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetakene når den ansatte skal leies ut som vikar i innleiebedriften. Hjemmelen er ment å sikre bemanningsforetakene økt fleksibilitet som følge av uforutsigbar oppdragsmengde.
  • Kvoter for bruk av innleie i enkelte bransjer, herunder særlig bygg- og anleggsbransjen for å begrense omfanget av innleie.

Lignende saker

Flere nyheter