Endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere

Publisert: 31. august 2017

Forskrift om utsendte arbeidstakere kommer til anvendelse når utenlandsk virksomhet sender arbeidstakere til Norge for å arbeide, forutsatt at det foreligger et arbeidsforhold mellom den utenlandske virksomheten og arbeidstakeren.

Fra og med 1. juli 2017 er reglene endret. Endringene innebærer at Arbeidstilsynet vil kunne gjennomføre tilsyn på en mer effektiv måte. Med de nye reglene får utsendingsvirksomheten en plikt til å ha arbeidsavtale, oversikt over arbeidstid og lønnsslipper for utsendte arbeidstakere tilgjengelig på arbeidsplassen i utsendingsperioden. Dokumentene skal være tilgjengelig skriftlig eller elektronisk på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Formålet med endringen er å styrke kampen mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. De nye reglene innebærer blant annet mer og bedre myndighetssamarbeid på tvers av landegrensene.

Endringene innebærer også at det blir enklere for utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere å få informasjon om gjeldende lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Denne informasjonen vil være tilgjengelig på nettsiden www.workinnorway.no.

Det vil også bli klarere presisert hvilke ansatte som omfattes av forskriften, slik at omgåelser av reglene for utsendte arbeidstakere unngås.

Lignende saker

Flere nyheter