Forhandlinger om sluttavtale – når er bindende avtale inngått?

Publisert: 22. mars 2018

Det er ofte ønskelig, både for arbeidsgivere og arbeidstakere, å komme til enighet om en frivillig avslutning av ansettelsesforholdet i form av en sluttavtale. Av og til ser vi at partene, etter at forhandlinger har funnet sted, har ulik oppfatning av om det er inngått en bindende avtale.

En nylig avsagt dom fra Gulating lagmannsrett bekrefter det tradisjonelle standpunkt om at en slik situasjon bedømmes etter de ordinære avtalerettslige reglene. Det avgjørende er om en part har berettigede forventninger om at en avtale er inngått. Sentralt i denne vurderingen er hvorvidt det er oppnådd enighet om de sentrale avtalevilkårene.

I denne saken hevdet arbeidstakeren forgjeves at bindende sluttavtale var inngått. Lagmannsretten vektla at;

  • Avtaleutkastet ikke hadde vært godkjent av konsernledelsen, noe arbeidstakeren forstod/burde forstått at var en forutsetning for avtaleinngåelse.
  • Partene hadde ikke blitt enige om vilkår, som var sentrale for denne saken, slik som omforent arbeidsbeskrivelse frem til fratredelsestidspunktet og endelig oppsigelsestidspunkt.

Ved forhandlinger som trekker ut i tid, er det viktig for arbeidsgiveren å kommunisere tydelig til arbeidstakeren at man fremdeles er på forhandlingsstadiet, for å unngå tvister i etterkant. Dokumentasjon er, som alltid, viktig.

Lignende saker

Flere nyheter