Forslag om endringer vedrørende innleie av arbeidskraft

Publisert: 27. april 2018

Arbeidsdepartementet la den 10. april i år frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til innleie av arbeidskraft. (Prp.73 L 2017-2018). Målet med forslaget til lovendringer er blant annet å stoppe utviklingen av såkalte nulltimerskontrakter og begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen.

Endringene som foreslås går i hovedsak ut på:

  • Innføring av en definisjon i loven av hva en fast ansettelse innebærer. Definisjonen stiller bl.a. krav til at arbeidstaker må sikres forutsigbarhet for arbeidsomfang (f.eks. en konkret stillingsprosent).
  • Krav til informasjon i arbeidsavtalen om forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres for å sikre arbeidstakerne forutsigbarhet for når arbeidsplikten inntrer og slik at arbeidstaker ikke må stå til disposisjon hele tiden.
  • Hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat i innleiebedriften. Bestemmelsen er ment å sikre bemanningsforetak en viss fleksibilitet ved utleie til rene vikariater.
  • Endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet. Virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må nå være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett.

Lignende saker

Flere nyheter