Forum for personer som har ansvar for personvern

Publisert: 22. september 2023

Føyen har etablert et forum for personvernombud og andre som har et hovedansvar for personvern i både private og offentlige virksomheter. Forumet har møte fire ganger i året, og hvert møte varer 1 time og 30 minutter. I forumet redegjør advokater fra Føyen for nyheter på området siden siste møte. Dette omfatter nye regler, nye retningslinjer og avgjørelser fra tilsynsmyndigheter, nye dommer mv.

I tillegg gjennomgår advokatene spesifikke høyaktuelle temaer. Vi legger opp til diskusjoner og spørsmål under møtene. Agendaen i siste møtet var:

  • Nyheter
  • Adekvansbeslutningen for USA
  • Rekkevidden av den siste Meta-avgjørelsen
  • Bruk av AI og tjenester som ChatGTP

Forumet har en begrenset antall deltakere for å skape et miljø for diskusjon og meningsutveksling. Det er imidlertid plass til noen flere deltakere. Er dette noe for deg?

Send en e-post til marked@foyen.no med anmodning om å få delta, opplysning om hvilken virksomhet du jobber og hvilken posisjon du innehar i virksomheten, så hører du fra oss.

Lignende saker

Flere nyheter