Føyen har bistått med gigantprosjektet E10 Hålogalandsvegen

Publisert: 20. juni 2023

Nord-Norges største samferdselsutbygging er en realitet. I forgårs ble milliardprosjektet formelt signert. Føyen har bistått Statens vegvesen med hele prosessen.

Prosjektet er et såkalt offentlig privat samarbeid (OPS) som innebærer at leverandøren skal både bygge, drifte og finansiere vegprosjektet. Leverandøren er SPVet Hålogalandsvegen AS og deres totalentreprenør, Skanska Norge AS.

OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt skal knytte Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland bedre sammen. Utbyggingen skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten. Ny veg vil gi redusert kjøretid på ca. 40 minutter mellom Sortland og Harstad. Det blir også omlag 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik. Den nye vegen vil gjøre nærings- og persontransporten tryggere og mer effektiv, og gi hele regionen en bedre forbindelse til E6.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028.

OPS-kontrakten med Hålogalandsvegen AS har en total ramme på 20 milliarder 2022-kroner som dekker bygging, drift og vedlikehold, finansiering og endringer gjennom hele kontraktsperioden på 21 år.

Skanska vil bygge og drifte prosjektet i sin helhet. Med seg i arbeidet har Skanska rådgiverselskapene Multiconsult og Aas-Jakobsen, Hæhre Entreprenør; som vil bygge den vestlige delen av prosjektet i underentreprise, samt Svevia Norge som vil utføre viktige driftstjenester etter at byggeperioden er avsluttet.

Hålogalandsvegen AS er heleid av Skanska Norges konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse

Føyen har bistått Statens vegvesen hele veien fra utforming av kontrakt og anbudsdokumenter, gjennom konkurransen og i forhandlingene med Skanska. Føyens team har bestått av Karl Felix Krafft, Jørgen Myhre og Ottar F. Egset.

 

Illustrasjon: Statens vegvesen.

Oversiktskart der OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen er markert med rødt. Veganlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen.

 

Se animasjonsvideo her.

Les pressemelding fra Statens vegvesen her.

Lignende saker

Flere nyheter