Fra permitteringer til nedbemanning

Publisert: 22. mai 2020

Mange virksomheter har i disse dager permittert hele, eller deler av arbeidsstyrken sin. Begrunnelsen er i all hovedsak den samme: Bortfall av arbeidsoppgaver som følge av virkningene av Covid-19.

 

Viruset har hittil forårsaket store endringer i samfunnet som heller ikke ser ut til å forsvinne i den nærmeste fremtid. Spørsmålet som ledere bør begynne å stille seg er: Hvor lenge er det sannsynlig at vi kommer til å ha driftsutfordringer? Og hvordan blir hverdagen når restriksjonene slippes opp?

Tirsdag 12. mai holdt advokat Preben H. Mo og advokatfullmektig Andreas Hovland et webinar som omhandlet problemstillinger arbeidsgiver kan møte når driftsutfordringene går fra å være midlertidig til permanente. Det er vår oppfatning at flere vil ha nytte av en bevisstgjøring rundt fallgruvene som kan oppstå, så vi tillater oss derfor å gjenta noen av hovedpunktene fra webinaret.

Permittering er en midlertidig løsning, som skal benyttes der det er sannsynlig at årsaken bak driftsutfordringen er midlertidig. Dersom årsaken bak driftsutfordringene endrer karakter til å være av mer permanent art, skal nedbemanning benyttes.

I motsetning til permittering innebærer nedbemanning en permanent reduksjon i antall ansatte i virksomheten. Dette reiser flere spørsmål:

  • Er det de samme ansatte som er permittert som må slutte ved en nedbemanning?
  • Er det nødvendig å foreta nye drøftelser med tillitsvalgte i forbindelse med nedbemanning?
  • Hva skjer med de som er permittert i oppsigelsestiden hvis det ikke er arbeid å utføre i denne perioden?
  • Hva er egentlig oppsigelsestiden dersom arbeidstakeren er permittert?
  • Kan vi pålegge de ansatte å ta ut hele ferien sin i oppsigelsestiden?
  • Er arbeidstakeren forpliktet til å medvirke til nedbemanningsprosessen, selv om han/hun faktisk er permittert og dermed fritatt fra arbeidsplikten?

Dette er bare noen av de utfordringene som kan bli aktuelle.

Reglene om permittering er heller ikke statiske. Senest 12. mai 2020 gikk arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ut med et tiltak om å forlenge perioden med fritak fra arbeidsgiveres lønnsplikt under permittering ut oktober, med tilsvarende forlengelse av dagpengeperioden for permitterte.[1] Dette bare understreker at arbeidsgivers handlingsrom er i stadig endring.

Vi oppfordrer arbeidsgivere til å ta kontakt tidlig i prosessene knyttet til permitteringer og når arbeidsgiver skal gå fra permitteringer til nedbemanning.

[1]  NRK/no

Lignende saker

Flere nyheter