God jul og godt nytt år fra arbeidslivsavdelingen!

Publisert: 20. desember 2017

Arbeidslivsavdelingen har i 2017 bistått flere selskaper, store og små, i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, omorganiseringer og nedbemanninger. Vi har utformet skreddersydde handlingsplaner som, ifølge våre kunder, har satt dem i stand til å selv gjennomføre de ulike prosessene på en god måte. Våre foreslåtte prosesser har tilfredsstilt lovens krav og bidratt til gode, fleksible løsninger for de berørte ansatte.

Arbeidslivsavdelingen har dessuten bistått arbeidsgivere og arbeidstakere i flere kompliserte stillingsvernssaker i året som er gått. Vi erfarer at sakene er komplekse og ofte omfattende.  Viktige suksesskriterier er at arbeidsgiver har kunnskap om rettsreglene og legger opp til en god saksbehandling. Når arbeidstaker opplever at arbeidsgiveren er opptatt av å overholde rettslige krav og samtidig er løsningsorientert, finnes det ofte flere alternative løsninger som er tilfredsstillende for begge parter.

Arbeidslivsavdelingen mottar løpende spørsmål fra arbeidsgivere om ulike arbeidsrettslige problemstillinger, som for eksempel arbeidstid, permitteringer, varsling, oppsigelser, trakasseringssaker, konkurranseforbudsbestemmelser, mv. Samlet er vårt inntrykk at mange arbeidsgivere har god kompetanse og opptrer ryddig. Mange av henvendelsene gjenspeiler at arbeidsrettsområdet er komplekst og har betydning i svært mange sammenhenger. Mange virksomheter vil ha nytte av en helhetlig gjennomgang av sine arbeidskontrakter, retningslinjer og rutiner for å sikre at disse er i overensstemmelse med lovgivningen og for å sikre en effektiv og god håndtering av spørsmål som stilles av ansatte.

2017 har vært et begivenhetsrikt år, med allsidige, utfordrende og spennende oppdrag for både eksisterende og nye kunder. Etter noen avslappende dager i jula ser vi frem til å på gripe fatt i nye, spennende oppdrag også i 2018.

Arbeidslivsavdelingen ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en fredfylt og god jul og et riktig godt nytt år!

Lignende saker

Flere nyheter