Høyesterett fant at arbeidstaker kunne gå til sak om advarsel

Publisert: 22. mars 2018

Høyesterett har i mars avsagt en kjennelse hvor en arbeidstaker fikk medhold i at krav om tilbaketrekking av advarsel, kan reises for domstolene. Det er første gang Høyesterett har tatt stilling til, på generelt grunnlag, om en advarsel kan være gjenstand for søksmål.

En advarsel er en form for sanksjon, som ikke er regulert av arbeidsmiljøloven, men som fattes i kraft av arbeidsgiverens styringsrett.

Høyesterett uttaler at det er en forutsetning at søksmål blir anlagt innen rimelig tid etter at advarsel er gitt. Videre at saker som gjelder «mer uformelle uttalelser, tilrettevisninger eller tilbakemeldinger fra arbeidsgiver», ikke anses som sanksjoner som kan bringes inn for domstolene.

Høyesterett oppstiller her en terskel, hvor domstolene kun kan behandle advarsler som gjelder mer alvorlige forhold, som vil kunne ha betydning ved eventuell senere oppsigelse eller avskjed.

Lignende saker

Flere nyheter