Innsyn i ansattes e-post

Publisert: 29. september 2017

Ny avgjørelse er kommet fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i sak om innsyn i ansattes e-post. Saken gjaldt en arbeidstaker som var blitt avskjediget fordi han hadde brukt jobbmailen til privat bruk, i strid med arbeidsgivers retningslinjer om at bruk av e-postkontoen til privat bruk ikke var tillatt.

Arbeidstakeren gikk til sak og hevdet at arbeidsgiveren hadde krenket privatlivets fred. Han vant frem og arbeidsgiveren ble dømt til å betale arbeidstakeren en bot på om lag kr.10.000.

Det som er verdt å merke seg ved avgjørelsen er at selv når arbeidsgiver eksplisitt har underrettet arbeidstakeren om at e-postkonto ikke skal brukes til private formål, så blir arbeidsgiveren likevel dømt for å ha krenket privatlivets fred når arbeidstakeren har brutt policyen.

Lignende saker

Flere nyheter