Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Publisert: 31. mai 2017

Senioradvokat Marianne Klausen i Føyen Torkildsen ble i april oppnevnt til arbeidende varamedlem i Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

Senioradvokat Marianne Klausen ble i statsråd fredag 28. april i år oppnevnt til arbeidende varamedlem i Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Utvalget skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig.

Utvalget blir ledet av lagdommer, og tidligere rådgiver ved Statsministerens kontor, Therese Steen. I utvalget sitter også professor Asbjørn Strandbakken som til daglig jobber ved Universitetet i Bergen.

Samtlige medlemmer har solid juridisk erfaring og kompetanse på området. Klausen arbeider i dag med arbeidsrett som hovedfelt, herunder med særskilt fokus på spørsmål som ligger i grenseland mellom arbeidsrettslige og strafferettslige problemstillinger. Hun rådgir blant annet selskaper i integritetsspørsmål, som korrupsjon, hvitvasking og bedrager.

Lignende saker

Flere nyheter