Krav til kjønnsbalanse i norske selskapers styrer fra 1. januar 2024

Publisert: 22. januar 2024

Ved slutten av 2023 vedtok Stortinget å innføre kravene til kjønnsbalanse i styrene til mellomstore og store selskaper i Norge. Målet med kravene er å fungere som et virkemiddel for å styrke andelen av kvinnelige styrerepresentanter, og dermed sikre at næringslivet drar nytte av den samlede kompetansen i samfunnet. Selskaper bør allerede nå sette seg inn i de nye reglene og vurdere konsekvensene det vil ha for selskapet i fremtiden.

Kravene til kjønnsbalansen i selskapene som omfattes av reglene beregnes ut fra det totale antallet styremedlemmer i selskapet:

  • Tre-fire styremedlemmer: maksimalt to styremedlemmer med samme kjønn
  • Fem-seks styremedlemmer: maksimalt tre styremedlemmer med samme kjønn
  • Syv styremedlemmer: maksimalt fire styremedlemmer med samme kjønn
  • Åtte styremedlemmer: maksimalt fem styremedlemmer med samme kjønn
  • Ni eller flere styremedlemmer: maksimalt 60 % av styremedlemmene med samme kjønn

Selv om kravene er innført fra 1. januar 2024, vil det skje en trinnvis innføring av reglene frem til 2028. I første omgang er det kun de største selskapene som innen 31. desember 2024 må oppfylle kravene. Dette gjelder selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil terskelen for hvilke selskaper som omfattes senkes årlig frem mot 2028, hvor selskaper med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter eller over 30 ansatte vil omfattes av kravene. Det er anslått at ca. 20 000 norske selskaper vil omfattes av kravene i 2028.

Som følge av de nye reglene vil flere selskaper måtte gjennomgå sin styresammensetning og sikre at styret oppfyller de nye kravene til kjønnsbalanse. For å sikre at selskapet lykkes med innfasingen av nye styremedlemmer, bør rekrutteringsarbeidet for å sikre de beste kandidatene igangsettes allerede nå.

Lignende saker

Flere nyheter