Ledelsens rett til å organisere virksomheten

Publisert: 30. november 2017

Den siste måneden har vært preget av SSB-saken, og mye kan sies om denne. I alt det politiske virvaret må vi ikke tape av synet hvem som har rett til å organisere virksomheten. Denne retten tilligger ledelsen i virksomheten. Med ledelsen forstår vi den operative daglige ledelsen med daglig leder i førersetet.

SSB-saken må ikke føre til at ledere ikke tørr å ta ansvar for organiseringen av virksomheten. Det er en viktig lederoppgave å analysere hva fremtiden vil bringe og organisere virksomheten deretter. Konsekvensen av å utøve lederskap kan være endret satsningsområde, bemanningsreduksjoner, omplasseringer, mv.

Ledere bør være lyttende til ansattes synspunkter. Det er ofte mange kloke hoder i virksomhetene. Å lytte til de ansatte og deres representanter kan gi gode innspill til lederes beslutningsgrunnlag. Ansatte er imidlertid ikke nødvendigvis av samme oppfatning om hvordan en virksomhet skal innrettes. Det kan være klare interessemotsetninger blant de ansatte.

Det er ledelsen som har rett til å bestemme og som har ansvaret for sine beslutninger. De ansatte plikter å innrette seg etter de beslutningene som ledelsen treffer, uansett om de måtte være enige i dem eller ikke. Forutsetningen er selvfølgelig at beslutningene er lovlige og at de arbeidsrettslige saksbehandlingsreglene er fulgt.

Den daglige ledelsen svarer overfor styret. Retter ikke den daglige ledelsen seg etter stryets eventuelle instrukser, har styret mulighet til å kvitte seg med daglig leder.

Lignende saker

Flere nyheter