Med nye muligheter følger også nye utfordringer

Publisert: 10. juli 2017

Digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen er i full gang. Temaet stod sentralt under Byggedagene 2017, hvor blant annet statsminister Erna Solberg understreket viktigheten av at aktørene i bransjen omfavner og nyttiggjør seg den nye teknologien. Det antas at digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen vil gi store økonomiske besparelser for det enkelte prosjekt, men også for samfunnet for øvrig. Svært sentralt i digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen står BIM.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering og er en arbeidsmetode som blir mer og mer utbredt. BIM innebærer at byggeprosjektet blir lagt inn i en 3D-modell. Modellen fremstiller det som skal bygges i en tredimensjonal figur, hvor man kan legge inn og hente ut informasjon om bygget fra alle involverte fag. Man kan således visualisere både bygningen, tilhørende
objekter og landskapet rundt.

EN INFORMASJONSBANK

BIM er imidlertid mye mer enn kun 3D visualisering av bygget. BIM inneholder all nødvendig informasjon om prosjektet. Det kan hentes ut både 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer av alle fag og 4D-framdrift samt mengdelister og dørskjema. Videre kan BIM brukes til å beregne kostnader, samt å vurdere HMS. Ettersom all informasjon om bygget er lagret i BIM er dette et godt verktøy for videre drift og vedlikehold av bygget etter at bygget er ferdigstilt.

En særegenhet ved BIM er at hele prosjektet er samlet i én fil. I prosjekter som kun baserer seg på ordinære tegninger finnes det som regel en rekke ulike eksemplarer og revisjoner av tegningene. Endres tegninger, kommuniseres dette ofte mellom aktørene på e-post eller liknende. Her er det viktig at de som skal utføre jobben, til enhver tid har den siste tegningsrevisjonen. Dersom det gjøres en endring i BIM, oppdateres modellen, og endringen blir synlig for alle aktørene i prosjektet umiddelbart.

Gjennom modellene vil en også enkelt kunne oppdage kollisjoner mellom de ulike fag. Dersom en bærebjelke kommer i konflikt med plassering av vindu vil dette være lett synlig og dermed oppdages før man setter i gang byggingen.

VELG RIKTIG PROGRAMVARE

For å operere med BIM trenger de ulike aktørene i prosjektet en programvare som støtter BIM. Det finnes en rekke ulike programvarer og filformater som aktørene i bygg- og anleggsbransjen benytter seg av. Her må aktørene være på vakt. Dersom aktørene ikke benytter seg av programvarer som er kompatible med filene som leveres, kan det oppstå vanskeligheter. Dette er problemstillinger som partene bør håndtere før kontrakten inngås.

HAR KOMMET FOR Å BLI

I bransjen foreligger ingen enstemmig definisjon på hva et BIM prosjekt innebærer. Dette kan også skape utfordringer. Hva har man egentlig avtalt dersom et prosjekt skal være BIM-basert? Hva har man avtalt at skal leveres, hvilke formater skal en bruke og hvordan håndteres problemer med prosjekteringsleveransene underveis? Dersom partene har forskjellig formeninger om hva et BIM-prosjekt innebærer, kan det fort oppstå konflikt rundt hva man mener omfattes av kontrakten og dermed hvilke krav man kan stille til den andre part.

Digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen har kommet for å bli – sannsynligvis har vi kun sett begynnelsen i dag. Det er uten tvil en rekke fordeler med denne utviklingen, men samtidig som bransjen utvikler seg er det viktig at aktørene har øynene åpne for hvilke utfordringer som medfølger. Vi har i denne artikkelen kun vist til noen få problemstillinger som kan være aktuelle. Det som er viktig, er at partene er i forkant, slik at en potensiell besparelse ikke spises opp av en potensiell konflikt.

Lignende saker

Flere nyheter